Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κεντρική Ιστοσελίδα TEI Αποφάσεις στο Διαύγεια
Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

4.2.1.Erasmus

Αφορά την Δράση ERASMUS

Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας «Ανακοινώσεις Τ.Ε.Ι. Μεσολόγγίου»

dangerΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  όλες  τις  νεώτερες Ανακοινώσεις  θα μπορείτε πλέον να τις βρείτε στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας:

 http://www.teiwest.gr/

Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε [Εδώ…]. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται αιτήσεις φοιτητών για μετακίνηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω υποτροφίας ERASMUS+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το      Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015  από 03-11-2014  έως  01-12-2014.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus, ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS+.  Επιλέξιμα είναι:

  • Μέλη ΕΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  • Μέλη ΔΠ και ΕΤΠ για επιμόρφωση

 Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή,   09.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

 Όλες οι αιτήσεις κατατίθενται  ή ταχυδρομούνται στο κεντρικό Πρωτόκολλο  του ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου) για το:  Tμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Κτήριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος).

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση [Εδώ…].

Αίτηση συμμετοχής για μέλη Ε.Π. & Δ.Π. [Εδώ…].

Αίτηση συμμετοχής για Φοιτητές  [Εδώ…].

Δείτε πρόσθετο ενημερωτικό υλικό [Εδώ…].

(!! Νέο !!) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS* για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται αιτήσεις φοιτητών για μετακίνηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω υποτροφίας ERASMUS* για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 από 19-05-2014 έως 06-06-2014.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus, ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS*.

Επιλέξιμα είναι:

  •  Μελη ΕΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  •  Μελη ΔΠ και ΕΤΠ για επιμόρφωση

Ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 π.μ.-13.00 μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις κατατίθενται ή ταχυδρομούνται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ ΔυτικήςΕλλάδας (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου) για το:

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Γ ραφείο Erasmus του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Κτήριο ΣΕΥΠ,  2ος   όροφος).

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος  [Εδώ….].

Δείτε περισσότερες πληροφορίες  για το  ERASMUS* [Εδώ….].

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για μέλη ΕΠ – ΔΠ από [Εδώ….].

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για Φοιτητές από [Εδώ….].

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Διαμονής και Σίτισης των συμμετεχόντων στο Erasmus/IP ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών Διαμονής και Σίτισης των συμμετεχόντων στο Erasmus/IP ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του έργου: «Εντατικό πρόγραμμα Erasmus ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».

Δείτε αναλυτικά [Εδώ…].

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για την κινητικότητα Σπουδαστών με σκοπό τις σπουδές ή/και την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

erasmus 2013-14Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κινητικότητα σπουδαστών με σκοπό τις σπουδές ή/και την πρακτική άσκηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘’Δια Βίου Μάθηση’’, τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

 Η Δράση ERASMUS με σκοπό τις σπουδές STUDENT MOBILITY FOR STUDIES Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κινητικότητα σπουδαστών με σκοπό τις σπουδές ή/και την πρακτική άσκηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘’Δια Βίου Μάθηση’’, τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (Β’ Φάση).

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της Β’ φάσης  υποβολής αιτήσεων για την κινητικότητα σπουδαστών με σκοπό τις σπουδές ή/και την πρακτική άσκηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Δια Βίου Μάθηση», τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 που αφορούν αποκλειστικά το εαρινό εξάμηνο φοίτησης .

Η Δράση ERASMUS με σκοπό τις σπουδές STUDENT MOBILITY FOR STUDIES αφορά στη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές για την πραγματοποίηση μέρος των σπουδών τους (3-12 μήνες) σε Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 3 χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και την Τουρκία.

Η Δράση ERASMUS με σκοπό την πρακτική άσκηση STUDENT MOBILITY FOR PRACTICAL TRAINING ERA-PLACES αφορά στη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων, που θα μετακινηθούν μέσω του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ή μέσω του Ομίλου με συντονιστή το Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (3-6 μήνες) σε επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 3 χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και την Τουρκία..

Η επιχορήγηση των δικαιούχων διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Το ποσό της υποτροφίας έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διαμορφωθεί ανάλογα με το κόστος ζωής στο κάθε κράτος.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση σπουδών ή/και πρακτικής άσκησης μπορούν, να υποβάλουν τις Αιτήσεις τους [σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των Τμημάτων τους, έως τις 5 Νοεμβρίου 2012. Διαβάστε Περισσότερα

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αρχείο Ανακοινώσεων