Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κεντρική Ιστοσελίδα TEI Αποφάσεις στο Διαύγεια
Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενικές πληροφορίες που αφορούν την Διοίκηση του Τ.Ε.Ι.

Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας «Ανακοινώσεις Τ.Ε.Ι. Μεσολόγγίου»

dangerΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  όλες  τις  νεώτερες Ανακοινώσεις  θα μπορείτε πλέον να τις βρείτε στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας:

 http://www.teiwest.gr/

Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε [Εδώ…]. 

Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Πρύτανη (Προέδρου) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ ΑΙ95) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ ΑΊ59), απευθύνει Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε όσους ενδιαφερομένους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση του Πρύτανη (Πρόεδρου) του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 15 και παρ. 16 Ν. 4009/2011, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012, καθώς και στο άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4009/2011.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη (Προέδρου) πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Υποψηφιότητα δύνανται επίσης να υποβάλλουν με τα ίδια προσόντα και οι Κύπριοι υπήκοοι (αρθ.2 του Ν.Δ. 3832/1958).

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά κατά το Νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών-ΤΣΟΕ (υπόψη κ.Θέκλη Πέττα) το οποίο εδρεύει στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), (Μεγ. Αλεξάνδρου,1 26334 Πάτρα), έως και την  01-12-2014 και ώρα Ελλάδος 14:00:

α) προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών-ΤΣΟΕ

β) με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με ατομική τους ευθύνη ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της από την κ. Θέκλη Πέττα θα είναι η 28-11-2014 έως τις 14:00 ώρα Ελλάδος.

γ) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thepetta@teipat.gr

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς την Επιτροπή Διενέργειας των Εκλογών (βλ. σχετικό υπόδειγμα αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση [Εδώ…].

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή, κατά το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθ. 3 παρ. 1 του Ν. 4076/2012,  αποτελούμενη από Καθηγητές πρώτης Βαθμίδας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ένας προέρχεται από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εξής:

 • Καθηγητής Μιχαήλ Κίτρου, Καθηγητής, Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Καθηγήτρια Αρχόντω Τερζή, Τμήματος Λογοθεραπείας
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαυρίδης, Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Δείτε την σχετική απόφαση [Εδώ…].

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή, κατά το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθ. 3 παρ. 1 του Ν. 4076/2012, αποτελούμενη από Καθηγητές πρώτης Βαθμίδας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και ένας προέρχεται από τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, ως εξής:

 • Καθηγητής Πέτρος Βλαχόπουλος, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 • Καθηγήτρια Ειρήνη Βγενοπούλου, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε
 • Καθηγητής Παναγιώτης Νικολόπουλος, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δείτε την σχετική απόφαση [Εδώ…].

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας  και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή, κατά το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθ. 3 παρ. 1 του Ν. 4076/2012, αποτελούμενη από Καθηγητές πρώτης Βαθμίδας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ένας προέρχεται από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εξής:

 • Καθηγητής Γεώργιος Καπότης, Τμήματος  Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Καθηγητής Ιωάννης Κλαδάς, Τμήμ. Τεχν.Αλιείας-Υδατ/γειών
 • Καθηγητής Βασίλειος Τριαντάφυλλου, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Δείτε την σχετική απόφαση [Εδώ…].

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή, κατά το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθ. 3 παρ. 1 του Ν. 4076/2012, αποτελούμενη από Καθηγητές πρώτης Βαθμίδας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας και ένας προέρχεται από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εξής:

 • Καθηγητής Βασίλειος Ταμπακάς, Τμήματος Λογιστικής
 • Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης, Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Καθηγητής Νικόλαος Καθρέπτας, Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Δείτε την σχετική απόφαση [Εδώ…].

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Σεπτέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αρχείο Ανακοινώσεων